جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 1748 د 9/11/1358
وزارت علوم و آموزش عالی
ماده واحده ای که در جلسه عمومی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بتاریخ 23/10/1358 به تصویب رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده- از تاریخ 20 دیماه 1358 تا اول سال تحصیلی 61-60 هیأت های علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نمیتوانند از فرصت مطالعاتی و بورسهای دانشگاهی استفاده کنند. کسانیکه فعلا" مشمول مقررات استفاده از فرصت های مطالعاتی و بورس ها هستند با توجه به مقررات لازم الاجرای سال تحصیلی 61-60 در خصوص استفاده از این امتیاز حق تقدم خواهند داشت.
منظور از فرصت های مطالعاتی مرخصی های با استفاده از حقوقی است که هر چهار سال یکبار بمدت یکسال به اعضای هیأت علمی داده میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10190
تاریخ تصویب :
1358/10/23
تاریخ ابلاغ :
1358/11/27
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :