جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 2401 د 27/11/1358
وزارت امور خارجه
لایحه قانونی راجع به نحوه استفاده از وجوه متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران که در بانکهای مختلف ایالات متحده آمریکا جمع آوری و در حساب مخصوصی نگهدای میشود که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - به آقای صادق قطب زاده وزیر امور خارجه اجازه داده میشود که مبلغ 17 میلیون دلار وجوه متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران را که بقرار اطلاع در بانکهای مختلف ایالات متحده امریکا جمع آوری و در حساب مخصوصی نگهداری میشود و مشمول تصمیم دولت آمریکا در خصوص مسدود کردن حسابهای دولت جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته است عینا" در اختیار سفارت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن قرار دهند تا به حساب خاصی که سفارت مزبور مفتوح نموده است واریز گردد. براساس دستورهای آقای قطب زاده وزیر امور خارجه یا اشخاصی که از طرف ایشان مأمور خواهند شد قسمتی از این وجوه متعاقبا" به دانشجویان و ایرانیان متعهد به انقلاب اسلامی ایران مقیم ایالات متحده آمریکا که در شرایط مساعدی قرار ندارند اختصاص خواهد یافت و از محل بقیه وجوه مزبور نسبت به پرداخت حق الوکاله های وکلای طراز اول و متعهد به انقلاب اسلامی ایران که زیر نظر وکلای ناظر ایرانی جهت دفاع از دعاوی عدیده مطروحه در دادگاه های مختلف آمریکا بر علیه ایارن انتخاب میشوند و همچنین سایر هزینه های مربوطه به این دعاوی اقدام خواهد شد و بقیه در حساب مزبور تا اتخاذ تصمیمات بعدی نگاهداری میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10206
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/15
دستگاه اجرایی :
وزارت امور خارجه
موضوع :