جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 2569 د 28/11/1358
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهائی که به نام دربار سابق و خاندان پهلوی درگذشته سفارش و بهای آن پرداخت شده و وارد گمرکات ایران شده است و اینک در اختیار بنیاد مستضعفان نهاده شده است که در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند کالاهائیکه به نام دربار سابق و خاندان پهلوی درگذشته سفارش و بهای آن پرداخت شده و وارد گمرکات ایران شده است با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سای عوارض به استثنای باربری و انبار داری ترخیص نماید و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دهد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10206
تاریخ تصویب :
1358/09/24
تاریخ ابلاغ :
1358/12/15
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :