جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - درجه داران ارتش که دارای گواهینامه سوم متوسط بوده و
بتوانند از عهده طی آموزشگاه فرمانده دسته برآیند به درجه افسر یاری
(بالاتر از استوار یکم و پائین تر از ستوان سوم ) مفتخر می گردند. افسریاران
به ترتیب سنوات خدمت و با در نظر گرفتن مقررات ارتش تا حداکثر از حقوق و
مزایای درجه ستوان یکمی استفاده خواهند کرد.
در صورتی که افسریاران موفق به اخذ دیپلم شش ساله متوسطه شدند به درجه
ستوان سومی بدون تقلیل حقوق مفتخر و از مزایای فارغ التحصیلان آموزشگاه
افسری جز استفاده خواهند کرد.
لایحه قانونی بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه شنبه دهم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1333/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :