×

قانون آمار و سرشماری

قانون آمار و سرشماری

قانون-آمار-و-سرشماری

وکیل


ماده 1 - به منظور جمع آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی و اقتصادی و
کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی کشور و اجرای سرشماریهای نفوس و کشاورزی و
آمار کشاورزی اقتصادی اداره ای به نام اداره آمار عمومی تشکیل می گردد.
تبصره - سازمان و وظایف اداره آمار عمومی به وسیله اداره کل آمار و
ثبت احوال تهیه و پس از تصویب وزیر کشور به مرحله اجرا گذارده می شود.
ماده 2 - اعتبارات مورد نیاز اداره آمار عمومی را دولت همه ساله جزو
بودجه کل کشور تامین و منظور خواهد نمود.
ماده 3 - ادارات آمار وزارتخانه ها از نظر جمع آوری آمارهای مربوطه باید
با اداره آمار عمومی همکاری و هماهنگی کامل داشته باشند سازمان و وظایف
ادارات آمار وزارتخانه ها با توجه به میزان کار هر یک با موافقت اداره
آمار عمومی تنظیم و برای اجرا ابلاغ خواهد گردید و ادارات آمار
وزارتخانه ها و موسسات و ادارات دولتی و بانکها به منظور همکاری کامل و
آشنایی به طرز کار اداره آمار عمومی کارمندان مطلعی را به نام رایزن آمار
به اداره آمار عمومی معرفی خواهند نمود تا با کسب اطلاعات لازم بتوانند در
جمع آوری آمارهای مربوطه بر طبق اصول علمی اقدام نمایند.
تبصره 1 - تغییر و تبدیل مشاورین آمار از طرف وزارتخانه ها و ادارات و
موسسات دولتی و بانکها پس از جلب موافقت اداره آمار عمومی انجام خواهد
گرفت .
تبصره 2 - وظایف مشاورین آمار به موجب آیین نامه ای که به تصویب وزارت
کشور خواهد رسید تعیین می شود.
ماده 4 - کلیه وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتی و بانکها و همچنین
کارخانه ها و موسسات ملی موظف خواهند بود جدول ها و پرسشنامه هایی را که
برای آمارگیری و جمع آوری اطلاعات کلی و ماهانه تهیه می نمایند قبلا برای جلب
موافقت اداره آمار عمومی ارسال دارند اطلاعات جمع آوری شده باید در اداره
آمار عمومی تمرکز یافته و پس از بررسی و امعان نظر مورد استفاده قرار
گیرد.
ماده 5 - وزارت کشور در صورت احتیاج برای تعلیم و تربیت آمارشناسان و
آمارگران به تعداد کافی می تواند کلاسهای مخصوص تشکیل دهد و دانشجویان آن
را از بین کارمندان دولت که سن آنها از سی سال بیشتر و پایه تحصیلاتشان از
دوره کامل متوسطه کمتر نباشد انتخاب نماید.
تبصره - آیین نامه مربوط به تشکیل کلاسهای مخصوص و برنامه تدریسی به
وسیله اداره آمار عمومی تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا
گذارده می شود.
ماده 6 - مستخدمین رسمی دولت که تا این تاریخ از وزارتخانه ها و ادارات
و موسسات دولتی و بانکها به اداره آمار عمومی منتقل و مشغول خدمت شده اند
و یا در آینده انتقال می یابند با پرداخت کسور مقرره به صندوق بازنشستگی
مادام که در خدمت اداره آمار عمومی می باشند حقوق و مراتب اداری آنها طبق
قانون استخدام کشوری محفوظ و مرعی خواهد بود.
ماده 7 - وزارت کشور می تواند حداکثر پنج نفر متخصص در امر آمار از
اتباع کشورهایی که صلاح بداند با تصویب هیات وزیران برای مدت حداکثر پنج
سال به خدمت دعوت نماید و قرارداد استخدامی آنان را تهیه و برای تصویب
مجلسین تقدیم دارد پرداخت حقوق و مزایا و کرایه خانه و هزینه اتومبیل و
مسافرت متخصصین مذکور تا تصویب قرارداد استخدامی آنان از طرف مجلسین
بلامانع خواهد بود.
ماده 8 - سرشماریهای نفوس و کشاورزی و آمار کشاورزی اقتصادی در هر
موقع به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران و به وسیله اداره آمار
عمومی انجام خواهد گرفت و برای اجرای سرشماریهای نفوس لدی الاقتضا از طرف
دولت تعطیل عمومی اعلام می شود در این صورت به استثنای کسانی که مامور
سرشماری می شوند عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود
خارج نشوند مگر در موارد ضروری که آیین نامه معین خواهد کرد.
تبصره 1 - سرشماریهای عمومی نفوس پس از تصویب هیات وزیران به فرمان
همایونی شروع خواهد شد.
تبصره 2 - سرشماری اتباع دولت شاهنشاهی ایران مقیم خارجه را مامورین
وزارت امور خارجه بر طبق آیین نامه انجام خواهند داد.
ماده 9 - وزارت کشور مکلف است در اجرای این قانون مقدمات کار و
اعتبارات لازم را تدریجا فراهم و طوری عمل نماید که در سال 1335 بتواند
برنامه مربوط به سرشماری عمومی نفوس کشور را به موقع اجرا گذارد.
ماده 10 - برای اجرای هر نوع سرشماری و آمارگیریهای مختلفه در کشور
عموم کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها و استادان و دانشیاران و
دبیران و آموزگاران و دانشجویان و کارکنان بنگاه های ملی و افرادی که وجود
آنها برای شرکت در برنامه سرشماری مورد استفاده قرار می گیرد مکلف هستند
دستورهایی را که از طرف اداره آمار عمومی به آنها داده می شود انجام دهند.
ماده 11 - وسایل نقلیه و وسایط ارتباطی تلفنی و تلگرافی کلیه
وزارتخانه ها و ادارات و بانکها و بنگاه های دولتی و شهرداریها با رعایت
احتیاجات در موقع اجرای برنامه سرشماریها باید مجانا در اختیار و استفاده
اداره آمار عمومی قرار گیرد هزینه استفاده از وسایط مذکور و فوق العاده
یومیه متصدیان آن از اعتبار مخصوص سرشماریها تامین خواهد گردید.
ماده 12 - عموم ساکنین کشور مکلف هستند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط
به سرشماری را که مامورین درخواست می کنند مطابق با واقع اظهار دارند.
ماده 13 - اطلاعاتی که در نتیجه سرشماری و آمارهای مختلف تحصیل می شود
نباید مورد استفاده دستگاه های دولتی و شهرداریها از نظر امور مالی و نظام
وظیفه و امثال آن قرار گیرد. اطلاعات تحصیل شده در اداره آمار عمومی
متمرکز و محفوظ مانده فقط مطالب کلی و عمومی که از آن استخراج می شود
منتشر خواهد شد.
ماده 14 - تعقیب و تعیین کیفر متخلفین از مقررات مواد 10 و 11 و 12
این قانون و آیین نامه های مربوط به امر سرشماری اعم از مامورین سرشماری و
افراد کشور طبق آیین نامه ای که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه
از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستری مجلسین
خواهد رسید به عمل می آید.
ماده 15 - کلیه قوانین و مقرراتی که در مورد امر آمار و سرشماری مغایر
این قانون باشد از این تاریخ ملغی است .
ماده 16 - وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشد و آیین نامه اجرایی
آن را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
چون به موجب تبصره قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از
اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری می داند ظرف
مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با
رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای
مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه
قانونی آمار و سرشماری که در تاریخ بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و
سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمتنوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1333/10/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.