×

ورود به موضوع صرفا حقوقی وخارج ازصلاحیت ذاتی وقانونی دادگاه انقلاب

ورود به موضوع صرفا حقوقی وخارج ازصلاحیت ذاتی وقانونی دادگاه انقلاب

ورود-به-موضوع-صرفا-حقوقی-وخارج-ازصلاحیت-ذاتی-وقانونی-دادگاه-انقلاب
دادنامه شماره : 11 - 24/3/1367

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به ماده 6 وتبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 وآئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانهامصوب 8/2/1347، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی ورئیس دادگاه انقلاب درورود به موضوع صرفا"حقوقی وخارج ازصلاحیت ذاتی وقانونی دادگاه انقلاب ودربی توجهی به قوانین و مقررات راجع به اداره امور شهرک و مدیریت آن مرتکب تخلف شده اند0

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 11

تاریخ تصویب : 1367/03/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.