جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 49آئین نامه زردشتیان حاکی ازاختیاری بودن عمل پل گذاری است و مویدآن ماده 61 همان آئین نامه است درتعیین سهم الارث برادر و خواهرمرد متوفای بدون اولاد چه اگرتعیین پل گذاری دراین قبیل موارد الزامی بودفرض سهم الارث برای کسان مردمتوفای بدون اولاد نداشت بنابراین عمل پل گذاری با مخالفت عده ای ازورثه مخالف آئین نامه مزبوربوده و معتبرنخواهدبود.
حکم شماره 836-24/5/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
836
تاریخ تصویب :
1327/05/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :