جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
استدلال دادگاه به رددعوای جعل نسبت به سندمدرک دعوی به اینکه (چون قبلادراثرتکذیب شدن ازسندرسیدگی بصحت واصالت آن شده دیگردعوای جعل موردنظرواقع نمی شود)مبنای قانونی نداردورسیدگی دادگاه ناقص است .
حکم شماره 3778-24/12/21شعبه 7

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3778
تاریخ تصویب :
1321/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :