جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود که مقررات حکومت نظامی را در
هشت محل از منطقه خوزستان (آبادان - گچساران - آغاجاری - بندر معشور-
هفتگل - مسجد سلیمان - لالی - خرمشهر) برای مدت سه ماه دیگر تا تاریخ صبح
5 آبان ماه 1331 تمدید نماید.
لایحه قانونی بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم
مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :