جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 397قانون آئین دادرسی مدنی مانع ازاین است که استنباط و تشخیص دادگاه دراصالت سندموردانکارمناط اعتبارآن برای تطبیق سند دیگرواقع شود.
حکم شماره 1886-31/6/21شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1886
تاریخ تصویب :
1321/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :