جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود که مقررات فرمانداری نظامی را
در تهران و حومه برای مدت دو ماه دیگر از تاریخ 5 صبح 26 مهر ماه 1331 تا
5 صبح 29 آذر ماه 1331 تمدید نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان
ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :