جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخواهان برای اثبات اصالت مدرک دعوی که موردتکذیب واقع شده بوده تطبیق مهرآن را با امهارمسلم الصدورخوانده درپرونده های دیگری که معرفی نموده خواستارگردد دادگاه نباید (به استدلال اینکه خصوصیات پرونده های مزبور و اینکه برگهای دارای مهرمسلم الصدورازچه قبیل است تشخیص نشده ) این درخواست راقابل توجه نداندچه ذکرشماره پرونده وطرفین دعوی برای قبول درخواست ورسیدگی کافی است .
حکم شماره 197-2/8/23شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
197
تاریخ تصویب :
1323/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :