جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
استناددادگاه پژوهشی به قراراصالت صادرازدادگاه بدوی (درصورتی که همان قرارمورداعتراض بوده )موردنخواهدداشت ودادگاه پژوهشی بایستی به اعتراض مزبوررسیدگی نماید.
حکم شماره 707-5/5/27شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
707
تاریخ تصویب :
1327/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :