جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
شق 1ماده 393قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تطبیق مفادسنداست نه تطبیق مهر.
حکم شماره 708-5/5/27شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
708
تاریخ تصویب :
1327/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :