جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که خوانده ازمستنددعوی تکذیب کندتطبیق مهراوبامهریکی ازاخطاریه ها(باعدم اعتراف مشارالیه به استعمال یاتعلق آن مهربه او) کافی برای آنکه اساس تطبیق قرارداده شودنخواهدبود.
حکم شماره 352-30/6/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
352
تاریخ تصویب :
1327/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :