جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
امتناع ازحضوربرای استکتاب وقتی ممکن است ازقرائن اصالت شمرده شودکه نویسنده سندخودراخوانده معرفی شده وبرای استکتاب دعوت گرددنه شخصی خارج ازدعوی .
حکم شماره 352-30/2/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
352
تاریخ تصویب :
1327/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :