جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 434.1/ت 26547ه 11/3/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/3/1381 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر تعاون به عنوان رئیس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و نیجر تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16683
تاریخ تصویب :
1381/03/05
تاریخ ابلاغ :
1381/03/22
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :