جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 9.86/ت 26531ه 11/3/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 4459/.14 مورخ 31/2/1381 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - به منظور رسیدگی به مشکلات تعاونی های مسکن فرهنگیان ، هیاتی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن وشهرسازی ، وزیر آموزش و پرورش ، وزیر تعاون ، شهردار تهران و رئیس بانک مرکزی ایران تشکیل می شود و مسایل ، مشکلات وموانع تسریع کار تعاونی های یادشده را رسیدگی و هر یک از دستگاه ها با استفاده از اختیارات قانونی خود آنها را رفع نماید.
2 - دبیرخانه هیات در وزارت آموزش و پرورش و مسئولیت تشکیل جلسات و پیگیری اجرای مصوبات با نماینده وزیر آموزش و پرورش است و وزارت آموزش و پرورش مکلف است هر دو ماه یک بار گزارش مربوط را به هیات دولت ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16683
تاریخ تصویب :
1381/03/08
تاریخ ابلاغ :
1381/03/22
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :