جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره 8435/ت .2647ه 31/2/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/2/1381 بنا به پیشنهادسازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - جدول توزیع فرصتهای شغلی بخشهای مختلف اقتصادی ، در سال 1381 بشرح پیوست تعیین می شود.
2 - مسئولیت تحقق فرصتهای شغلی هر بخش بر عهده وزرای ذیربط است .
3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است حداکثر ظرف دو هفته سهم نهائی هر دستگاه در هر بخش را در ایجاد فرصتهای شغلی با دستگاه اجرائی مربوط توافق و ابلاغ نماید.
4 - دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط ظرف حداکثر یک ماه موانع ، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی مربوط به هر بخش را بررسی و نتیجه را به هیات دولت ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16683
تاریخ تصویب :
1381/02/25
تاریخ ابلاغ :
1381/03/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :