جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 102696 - ش 18/1/1359
وزارت راه و ترابری
لایحه قانونی مربوط به الحاق یک بند به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 29/11/1358 که در جلسه مورخ 6/1/1359 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده - بند زیر بعنوان بند ه به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 29/11/58 اضافه می شود :
ه _ راه آهن دولتی ایران .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1359/01/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :