جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دادگاه نمی توانددرموردسندی که تکذیب شده قراررسیدگی صادرنماید وبعدابدون رسیدگی به آن مبادرت به اصداررای نهائی کند.
حکم شماره 941-10/6/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
941
تاریخ تصویب :
1327/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :