جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 970 24/1/1359
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی راجع به اسکان موقت ساکنین گودها و زاغه ها و افرادی که محل سکونتشان امن برای زندگی نیست در واحدهای مسکونی خالی که در جلسه مورخ 14/1/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده _ به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده میشود که از واحدهای مسکونی خالی که بدون جهت خالی است و آماده اجاره و فروش است جهت اسکان موقت ساکنین گودها و زاغه ها و آندسته از افراد که محل سکونتشان امن برای زندگی نیست استفاده نمایند. خسارت وارده در طول استفاده از این ساختمانها بعهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد در صورت تمایل مالکین طبق قانون طرح استفاده از خانه های خالی اینگونه خانه ها خریداری و یا اجاره میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10243
تاریخ تصویب :
1359/01/14
تاریخ ابلاغ :
1359/02/08
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :