جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 1232 26/1/1359
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی که در جلسه مورخ 9/1/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده _ تبصره زیر به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی اضافه میشود:
تبصره _ اظهار خلاف موضوع بند 11 در مورد فرش صادراتی در صورتی محقق میشود که ارزش استنباطی گمرک که بیشتر از 30 درصد ارزش اظهار شده کالا باشد. در مورد فرشهائی که ارزش استنباطی گمرک تا 15 درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد به صادر کننده کتباً اخطار خواهد شد که در اظهارنامه خود دقت نماید. چنانچه صادرکننده دو اخطار دریافت کند کارت بازرگانی نامبرده برای سه سال باطل خواهد شد. در مورد فرشهائی که ارزش استنباطی گمرک بین 15 تا 30 درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد جریمه ای معادل 2 درصد نسبت به تفاوت بین ارزش اظهاری و ارزش استنباطی اخذ خواهد شد.
فرشهای توقیف شده در گمرک تابع این قانون و بند 11 ماده 29 نمیشود و میتوانند باقیمت استنباطی گمرک صادر شوند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10244
تاریخ تصویب :
1359/01/09
تاریخ ابلاغ :
1359/02/09
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :