جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 11000ش 27/1/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی راجع به معافیت سه هزار و پانصد تن پودرهای وارداتی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که در جلسه مورخ 16/1/1359 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

ماده واحده _ مقدار سه هزار تن پودرهای وارداتی مشمول تعرفه 01/34 که توسط سازمان تعاون مصرف شهر و روستا از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد گردیده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10247
تاریخ تصویب :
1359/01/16
تاریخ ابلاغ :
1359/02/13
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :