جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 1738 6/2/1359
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره برداری از معادن و تمدیدی مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن که در جلسه مورخ 27/1/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده_ تبصره زیر به لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه و بهره برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن مصوب 26/10/58 الحاق میگردد:
تبصره_ صدور اجازه بهره برداری و تمدید مدت آنها بنام شرکتها و موسسات دولتی که سهام آنها کلا بدولت تعلق دارد بلامانع میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10254
تاریخ تصویب :
1359/01/27
تاریخ ابلاغ :
1359/02/21
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :