جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
درصورتی که حکم دیوان جنائی برتبرئه متهم به جعل سندازلحاظ عدم کفایت ادله دعوی جعل صادرشده باشدچون دادگاه مزبورحکم به اصالت سند نداده است مطابق ماده 391قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه حقوقی بایدبه این موضوع رسیدگی نماید.
حکم شماره 708-5/5/27شعبه 3و707-5/5/27شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
708
تاریخ تصویب :
1327/05/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :