جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 13208/ت 26681ه 4/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 50664/105مورخ 26/3/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور - مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی - تصویب نمود:
اعضای شورای عالی فنی بشرح زیر برای مدت چهار سال تعیین می شوند:
1- آقای مصطفی سپهسالاری
2- اقای محمدسعیدی کیا
3- آقای محمد شهاب گنابادی
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16703
تاریخ تصویب :
1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
1381/04/15
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :