جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 11021/ت 26450ه 1/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 2519/1 مورخ 13/3/381 وزارت بازرگانی و به استناد بند(ب ) ماده (2) قانون امورگمرکی - مصوب 1350 - تصویب نمود:
کلیه کالاهای اظهار شده به گمرک در سال 1380 که در سال جاری از گمرک خارج شده یادمی شوند، مشمول ماخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی مقرر در جداول ضمیمه کتاب مقررات صادرات وواردات سال 1380 می باشند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16703
تاریخ تصویب :
1381/03/29
تاریخ ابلاغ :
1381/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :