جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 15157/ت 26269ه 5/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 2961/1 مورخ 4/3/1381 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویبنامه شماره 42655/ت 25691ه مورخ 26/10/1380 پس از عبارت (مصوب 1379) عبارت (وسایر قوانین از جمله ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تا حدودی که برای ایجاد تسهیلات صادراتی لازم است.) اضافه شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16703
تاریخ تصویب :
1381/03/26
تاریخ ابلاغ :
1381/04/15
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :