جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


تاریخ 26/12/1380 شماره دادنامه :439

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره یک ماده 4 مصوبه جلسه 336 مورخ 19/12/1375 شورای عالی برنامه ریزی (دانشگاهها میتوانند آزمون زبان خارجی را در سطح تخصصی مربوط به رشته ، قبل از امتحان جامع ، درمرحله آموزشی انجام داده و نمره قبولی آن را شرط شرکت دانشجو در امتحان جامع قرار دهند.) نظر باینکه مصوبه 47 جلسه مورخ 25/2/76 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص الزام مشمولین مصوبه مذکوره به توفیق در امتحانات زبان خارجه و ارائه مدرک قبولی در EHCM براساس تبصره فوق الذکر و اختیارات قانونی درباب تعین شرایط و ضوابط شرکت در آزمون و ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته های مربوط به تصویب رسیده است ، بنابراین مصوبه مذکور مغایرتی به قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی


کلاسه پرونده : 80/39
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید محمد جعفری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از مصوبه 47 مورخ 25/2/1376 شورای تحصیلات دانشگاه فردوسی مشهد.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. برابر تبصره یک ماده 4 مصوبه جلسه 336 مورخ 19/12/75 شورای عالی برنامه ریزی ، دانشگاهها می توانند آزمون زبان خارجی را در سطح تخصصی مربوط به رشته ، قبل از امتحان جامع در مرحله آموزشی انجام داده و نمره قبولی آنرا شرط شرکت دانشجو در امتحان جامع قرار دهند. اما دانشگاه فردوسی مشهد بر خلاف مصوبات شورای عالی برنامه ریزی بموجب بند یک مصوبه 47 جلسه مورخ 25/2/1376 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، اینجانب را ملزم به ارائه قبولی آزمون زبان EHCM قبل از امتحان جامع نموده است. از آنجائی که آزمون مزبور کاملا" غیر تخصصی بوده با تبصره فوق الذکر مغایرت دارد. همچنین براساس بندهای 3و5 مقدمه آئین نامه دکتری D.hP مصوبه مورد شکایت فاقد اعتبار است و در واقع دانشگاه مشهد خارج از حیطه اختیارات خود عمل نموده است. بنا بمراتب لغو بند یک مصوبه 47 جلسه مورخ 25/2/1376 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد را دارد. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39542مورخ 12/10/1380 اعلام داشته اند که طبق مصوبه مورخ 25/2/1376 دانشگاه کلیه دانشجویان دوره دکتری از سال 1376 به بعد موظف به ارائه گواهی قبول آزمون زبان EHCM قبل از امتحان جامع دوره دکتری هستند. تبصره یک ذیل ماده 4 مصوبه نهائی مورخ 19/12/1375 شورای عالی برنامه ریزی وزارتخانه اعلام نمود، دانشگاهها می توانند آزمون زبان خارجی را در سطح تخصصی مربوط نموده باشد که چنین امتحانی را بگیرند. با توجه به مراتب فوق دانشگاه فردوسی مشهد طبق مصوبه مورخ 25/2/1376 شورای معاونت تحصیلات تکمیلی امتحان زبان EHCM و ارائه گواهی قبول یدر آن را قبل از امتحان جامع الزامی دانسته است. در نتیجه مصوبه مورخ 19/12/1375 وزارتخانه نمی تواند ناقض مصوبه مورخ 25/2/1376 دانشگاه باشد. با توجه به مراتب قتضاای رد دادخواست خواهان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انحام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
439
تاریخ تصویب :
1380/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :