جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده واحده - کلیه کالاهایی که بر اساس مقررات فصل دوم از باب ششم
آیین نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه 1337 بین بنادر جنوب
کشور و جزایر و بنادر خلیج فارس و دریای عمان به طور کابوتاژ حمل می شود
از پرداخت کارمزد و هزینه های گمرکی که در ماده 217 آیین نامه گمرکی
پیش بینی شده و همچنین عوارض غیر گمرکی معاف است .
تبصره - وزارت دارایی مامور اجرای این قانون است .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه ششم آذر
ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار
گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :