جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون استخدام پنج نفر از اتباع خارجی به
سمت گوینده رادیو مصوب تیر ماه 1344، کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی
در جلسه 22/7/1348 و کمیسیون امور خارجه مجلس سنا در جلسه 26/7/1348
تصویب کردند که خانم عابده جاوید تبعه دولت پاکستان به سمت گوینده اردو
به مدت پنج سال در رادیو زاهدان استخدام شود.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :