×

قانون تفریغ بودجه سال 1350 مجلس شورای ملی

قانون تفریغ بودجه سال 1350 مجلس شورای ملی

قانون-تفریغ-بودجه-سال-1350-مجلس-شورای-ملی
ماده واحده - تفریغ بودجه سال 1350 مجلس شورای ملی به موجب صورت ضمیمه
به مبلغ چهارصد و بیست میلیون (420000000) ریال تصویب می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه در جلسه روز سه شنبه نوزدهم دی
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/10/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.