×

قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب اسفند 1343

قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب اسفند 1343

قانون-اصلاح-قانون-واگذاری-اراضی-و-ابنیه-دولتی-به-موسسات-خیریه-و-درمانی-مصوب-اسفند-1343

وکیل


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود از ابنیه و اراضی متعلق به خود
که مورد احتیاج نباشد به منظور ایجاد تاسیسات و استفاده به موسسات
عام المنفعه - خیریه - درمانی - فرهنگی - آموزشی - ورزشی - امدادی و
اجتماعی که به صورت غیر انتفاعی اداره شوند بنا به پیشنهاد وزارت آبادانی
و مسکن و تصویب هیات وزیران بدون اخذ بها واگذار نماید ابنیه و اراضی
واگذار شده و مستحدثات در آن عینا و منفعتا تحت هیچ عنوان قابلیت انتقال
به غیر ندارد.
تبصره 1 - مساحت زمین مورد تقاضا و مدت لازم برای ایجاد تاسیسات در آن
به تشخیص وزارت آبادانی و مسکن باید متناسب با طرح مربوط باشد.
تبصره 2 - موسسه عام المنفعه تقاضاکننده زمین باید اعتبار لازم را برای
اجرای طرح خود در اختیار داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتی که ظرف مدت مقرر در تصویبنامه طرح مربوط اجرا
نشود و یا بر خلاف منظوری که از واگذاری آن بوده است مورد استفاده قرار
گیرد ابنیه و اراضی و مستحدثات واقع در آن به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 4 - در صورت انحلال یا رفع نیاز موسسه تقاضاکننده ابنیه و اراضی
و مستحدثات واقع در آن به دولت مسترد خواهد شد.
تبصره 5 - اراضی دولتی واقع در خارج از محدوده شهرها از شمول مقررات
این قانون مستثنی است و در مورد واگذاری آنها طبق قوانین و مقررات مربوط
عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه شنبه 12/10/1351 در جلسه روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/11/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.