×

قانون اصلاح قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه های اجتماعی

قانون اصلاح قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه های اجتماعی

قانون-اصلاح-قانون-افزایش-مستمریهای-بعضی-از-مشمولین-قانون-بیمه-های-اجتماعی
ماده واحده - قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه های
اجتماعی مصوب 30 تیر ماه 1349 به شرح زیر اصلاح می گردد:
سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1351 مبلغ
مستمریهای ماهانه بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی و همچنین مجموع مستمری
بازماندگان بیمه شده متوفی را در صورتی که از حداقل دستمزد منطقه 3 مذکور
در جدول تقسیم بندی مناطق کشور کمتر باشد تا حداقل مذکور افزایش دهد.
تبصره 1 - مستمری بیمه شدگانی که از تاریخ مذکور بازنشسته و یا
ازکارافتاده کلی شناخته شوند و مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی
مشمول مفاد ماده فوق خواهد بود.
تبصره 2 - تقسیم مجموع مستمری بازماندگان بین افراد خانواده بیمه شده
متوفی به ترتیبی که در قانون بیمه های اجتماعی پیش بینی شده است به عمل
می آید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 2/11/1351، در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/11/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.