×

قانون اصلاح ماده 2 قانون تاسیس شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشوری

قانون اصلاح ماده 2 قانون تاسیس شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشوری

قانون-اصلاح-ماده-2-قانون-تاسیس-شرکت-سهامی-هواپیمائی-ملی-ایران-و-مقررات-بهره-برداری-هوائی-کشوری

وکیل


ماده واحده - ماده 2 قانون تاسیس شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب دی ماه 1346 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 2 - سرمایه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران مبلغ چهار هزار میلیون ریال است که به چهار هزار سهم یک میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال منقسم و تمام آن از طرف دولت تعهد و پنجاه درصد آن پرداخت شده است .
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که باقیمانده سرمایه تعهد شده شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران از محل منابعی که در اختیار شرکت گذارده می شود پرداخت نشده سود سالانه سهام دولت در شرکت مذکور نیز بابت این افزایش سرمایه به حساب سرمایه آن شرکت منظور خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 5/10/1351 در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار : 8224

تاریخ تصویب : 1351/12/21

تاریخ ابلاغ : 1352/01/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.