×

قانون اصلاح قانون امور استخدامی وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1348

قانون اصلاح قانون امور استخدامی وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1348

قانون-اصلاح-قانون-امور-استخدامی-وزارت-امور-خارجه-مصوب-خرداد-1348
ماده واحده - قسمت اخیر ماده واحده قانون امور استخدامی وزارت امور
خارجه مصوب 12 خرداد 1348 به شرح زیر اصلاح می شود:
دولت مکلف است حداکثر تا سه سال از تاریخ تصویب مقررات مصوب کمیسیون های
دارایی و استخدام و خارجه مجلسین اصلاحاتی را که ضمن اجرای آن لازم بداند
تعیین و بر اساس آن اصلاحات لایحه قانونی نهایی را تهیه و به مجلسین تقدیم
دارد و تا تصویب نهایی لایحه مذکور مقررات مصوب کمیسیونهای موضوع این ماده
اعتبار قانونی خواهد داشت .
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16
/11/1351، در جلسه روز یکشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/12/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.