×

قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب بهمن ماه 1331

قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب بهمن ماه 1331

قانون-الحاق-یک-تبصره-به-قانون-تاسیس-شرکت-واحد-اتوبوسرانی-در-شهرها-مصوب-بهمن-ماه-1331

وکیل


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 13 به ماده واحده قانون تاسیس
شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب 16 بهمن ماه 1331 اضافه می شود:
تبصره 13 - شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی
و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای
از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با
توجه به صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به بخش
خصوصی واگذار کنند در این مورد کسانی که در تاریخ تصویب این تبصره پروانه
اتوبوسرانی داشته اند با شرایط مساوی حق تقدم دارند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
سه شنبه 14/9/1351 در جلسه روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/12/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.