×

قانون اتومبیل های شخصی مامورین وزارت امور خارجه

قانون اتومبیل های شخصی مامورین وزارت امور خارجه

قانون-اتومبیل-های-شخصی-مامورین-وزارت-امور-خارجه
ماده واحده - مامورین وزارت امور خارجه که با اتومبیل شخصی خود از
ماموریت ثابت به ایران مراجعه می نمایند و یا اتومبیل خود را ظرف چهار ماه
بعد از مراجعت به کشور وارد می کنند در صورتی که اتومبیل شخصی خود را طبق
اسناد خرید لااقل یک سال قبل از ورود به ایران خریداری و مورد استفاده
قرار داده باشند با تصدیق وزارت امور خارجه می توانند اتومبیل خود را بدون
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد کشور نموده و جهت استفاده شخصی در
اختیار داشته باشند.
تبصره - هرگاه مامورین مذکور اتومبیل خود را در ایران بفروشند و یا
به ماموریت مجدد ثابت اعزام شوند و اتومبیل خود را در ایران باقی گذارند
باید فقط حقوق گمرکی آن را به ماخذ تاریخ فروش و یا تاریخ صدور حکم
ماموریت جدید پرداخت نمایند و از پرداخت سود بازرگانی معاف خواهند بود.
چنانچه مامورین وزارت امور خارجه که به ماموریت ثابت اعزام می شوند قبل از
یک سال خدمت در خارج به مرکز احضار شوند مشمول مقررات فوق خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز چهارشنبه 4 اسفند ماه
1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و سوم فروردین
ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار
گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار : 6184

تاریخ تصویب : 1345/01/23

تاریخ ابلاغ : 1345/02/28

دستگاه اجرایی : وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.