×

قانون مربوط به نام گذاری روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه کبیر

قانون مربوط به نام گذاری روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه کبیر

قانون-مربوط-به-نام-گذاری-روز-سوم-اسفند-به-نام-روز-رضا-شاه-کبیر
ماده واحده - روز سوم اسفند ماه به نام روز رضا شاه کبیر نام گذاری
شده و مقرر می گردد همه ساله در روز مزبور خدمات و
فداکاریهای شاهنشاه فقید موجد ایران نو از طریق رادیو و تلویزیون و
مطبوعات برای آگاهی نسل جوان کشور یادآوری شود.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1345/01/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.