×

قانون تبدیل عنوان استخدامی افراد و درجه داران و افسران سابق گمرکات و انحصارات

قانون تبدیل عنوان استخدامی افراد و درجه داران و افسران سابق گمرکات و انحصارات

قانون-تبدیل-عنوان-استخدامی-افراد-و-درجه-داران-و-افسران-سابق-گمرکات-و-انحصارات

وکیل


ماده 1 - عنوان استخدامی آن عده از افراد و درجه داران و افسران
نگهبانی و انتظامی وزارت منحله گمرکات و انحصارات که به استناد به قانون
تاسیس پلیس گمرک مصوب مرداد 1336 استخدام و پس از انحلال وزارتخانه مزبور
و انضمام واحدهای انحصاری آن (قند و شکر - غله - دخانیات - باربری -
سازمان چای ) به وزارت دارایی امور انتظامی و نگهبانی واحدهای مزبور را در
این وزارتخانه عهده دار هستند به مامورین گارد شهری تبدیل و از نظر
سازمانی مانند سایر مامورین گارد شهری تابع شهربانی کل کشور خواهند بود و
حقوق و مزایای آنان کماکان و مادامی که در واحدهای انحصاری انجام وظیفه
می کنند از محل اعتبار واحدهای مزبور قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 2 - وزارت دارایی و وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق مشتمل بر 2 ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم
آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1344/12/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.