جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ 15/2/1381 شماره دادنامه 53 و 52

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 1369 سازمان جنگلها ومراتع کشور از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهاد سازندگی واگذار شده است و به تبع آن کارکنان سازمان مذکور تابع مقررات اداری ومالی و استخدامی خاص وزارت جهاد سازندگی گردیده اند0 نظر به اینکه طرح طبقه بندی مشاغل وزارت جهاد سازندگی در اجرای مادتین 12 و 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از تاریخ 1/1/1371 مجوز قانونی ندارد0 بنابراین دادنامه شماره 212 مورخ 22/2/1379 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در خصوص لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل وزارت جهاد سازندگی درباره کارمندان سازمان جنگلها و مراتع کشور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود0
این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/80/304 و205 11/3/1381
کلاسه پرونده : 80/205 و80/304
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : معاون اداری ومالی وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و16 دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/633 موضوع شکایت آقای احمد علیزاده به طرفیت 1- وزارت جهادسازندگی 2- سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته اجرای طرح مصوب 11/6/1366 اجرای طرح از تاریخ 1/1/1371 بشرح دادنامه شماره 212 مورخ 22/2/1379 چنین رای صادر نموده است ، با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی بر اساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/1369 به سازمان جهادسازندگی انتقال یافته و طرح طبقه بندی مشاغل جهاد سازندگی نیز در سال 1369 تهیه و تدوین گردیده است و نظر به اینکه برابر مستند پیوستی فوق الاشعار در پاسخ به شکوائیه شاکی ودر پاراگراف اول آن آمده است که طرح طبقه بندی مشاغل جهاد سازندگی در تاریخ 7/6/1372 با تاریخ اجراء1/1/1371 به تصویب رسیده و سازمان جنگلها ومراتع در11/6/1369به جهاد سازندگی منتقل و حسب تبصره 5 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی کارکنان سازمان جنگلها و مراتع از تبعیت قانون استخدام کشوری خارج و تابع مقررات اداری و مالی جهاد سازندگی شده اند، علیهذا با توجه به انتقال و اشتغال شاکی در جهاد سازندگی اعمال مقررات دوگانه برای کارکنان یک وزارتخانه و جهاد سازندگی مغایربااصل 13 قانون اساسی بوده و تبعیض ناروا بنظر می رسد و بنا به مراتب موصوف حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می دارد0
ب - شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1281 موضوع شکایت آقای ناصر بخشنده به طرفیت وزارت جهاد سازندگی سازمان دامپزشکی کشور به خواسته اجرای طرح تطبیق همترازی با کارکنان وزارت جهادازتاریخ 1/1/1371 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه طرح طبقه بندی مشاغل سازمان دامپزشکی کشور در سال 1375 تائید گردیده است و با توجه به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه مورخ 29/4/1377 تاریخ اجرای طرح مورد بحث را1/1/1375 اعلام و درباره مشارالیه نیز به همین منوال اقدام گردیده است و درمورد تاریخ بازنشستگی در تاریخ 29/12/1375 و اصلاح آن بشرح حکم مورخ 1/1/1376 و منظور نمودن مابه التفاوت بازنشستگی سال 1376 از ناحیه مشتکی عنه در رابطه با شکایت فعلی شای تخلفی از مقررات صورت نپذیرفته و لذا شکایت به کیفیت مطروحه موجه بنظر نمی رسد و حکم به رد آن صادر می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
53
تاریخ تصویب :
1381/02/15
تاریخ ابلاغ :
1381/04/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :