جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 2171-ق 13/4/1381
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح تبصره ماده (1041) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/9/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصوب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره آن و براساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی در عنوان ومتن به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 16820 18/4/1381
قانون اصلاح ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم آذرماه یکهزار سیصد و هفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/4/1381 با اصلاحاتی در عنوان ومتن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2171- ق مورخ 13/4/381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده واحده - ماده (1041) قانون مدنی موضوع ماده (24) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی وتبصره آن مصوب 14/8/1370 بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 1041- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح .
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وهفتم آذرماه یکهزار و سیصد وهفتاد ونه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1/4/1381 با اصلاحاتی در عنوان ومتن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/01
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :