جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 4966/ت 26429ه 5/4/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 4117/1 مورخ 9/2/1381 سازمان تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون لایحه الحاق بندها (11) و(12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی - مصوب 1376- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - تعریف و اهداف
ماده 1- فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در اساسنامه فدراسیون نامیده می شوندموسسات عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که براساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می شوند ودر چهارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و رعایت قوانین مربوط فعالیت می نماید.
ماده 2- اهداف فدراسیون بشرح زیر تعیین می شود:
1- ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت آنان در فعالیتهای منظم ، اصولی و قانومند ورزشی .
2- ایجاد زمینه های لازم برای حضور قهرمانان ، پیش کسوتان ، داوران ، مربیان و سایردست اندرکاران ورزشی درعرصه های بین المللی در خارج و داخل از کشور.
3- ایجاد زمینه های مناسب برای کشف ، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران وقهرمانان .
4- بالابردن قابلیتهای جسمانی وارتقای سطح کیفیت ومهارتهای فنی - ورزشی بر اساس اصول و شیوه های علمی ورزشی .
5- کشف و جذب استعداها وتوانمندیهای ورزشی آحاد مختلف جامعه و توقیت آنها به منظور رشد و گسترش کمی و کیفی رشته ورزشی مربوط.
6- ایجاد زمینه های مناسب برای طراحی ، ساخت و تولید وتوزیع وسایل ولوازم استاندارد ورزشی در رشته مربوط.
7- استفاه از دانش ، تجارب و توانمندیهای گروهها و مجامع بین المللی ورزشی .
8- احیاء و اشاعه خصلتهای جوانمردی در میان ورزشکاران 0
9- ایجاد زمینه لازم جهت ارتقاء رفاه تامین اجتماعی قهرمانان و ورزشکاران .

فصل دوم - وظایف وارکان فدراسیون
ماده 3- وظایف فدراسیون بشرح زیر تعیین می شود:
1- برگزاری مسابقا تورزشی در سطح کشور در رده های سنی مختلف 0
2- برگزرای دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری وداوری اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذیصلاح قانونی در داخل و خارج از کشور.
3- گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور در رده های سنی مختلف به منظور تشکیل تیمهای نوجوانان ، جوانان ، امید، ملی و کشف و جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه های منظم ورزشی و فرهنگی .
4- حضور مداوم و فعال د رمجامع بین المللی و کنگره های علمی ، تحقیقاتی ، آموزشی که از سوی فدراسیونهای جهانی وکنفدراسیونهای آسیائی ، کمیته های المپیک قاره ای و جهانی و سازمانهای ورزشی بین المللی برگزار می گردد.
5- تهیه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه در مجامع وکنگره های بین المللی جهت ارائه به سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذیصلاح قانونی .
6- برقراری ارتباط اصولی با محامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیاز برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی در سطح قاره ای و جهانی در کشور.
7- تعیین مربیان تیمهای امید وملی در رده های سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان ، امید و بزرگسالان و پیش کسوتان .
8- تهیه و تدوین تقویم ورزشی و برنامه ای اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .
9- معرفی واعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی وارتقائی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای ، قاره ای و جهانی والمپیک برگزار می گردد.
10- ایجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه شناسنامه ورزشی جهت مربیان ، داوران ، ورزشکاران ، قهرمانان و پیش کسوتان و سایر دست اندرکاران .
11- همکاری با واحدهای اجرائی کارشناسی ، تحقیقاتی ، علمی و فنی نهادها و ارگانها، وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، افراد علاقمند و محققان فعال در امر تربیت بدنی و ورزش .
12- تشکل کمیته های مختلف در فدراسیون وهیاتهای ورزشی 0
13- تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی 0
14- انتشار کتب ، جزوات ، نشریات آموزشی و نشر اخبار وترجمه قوانین بین المللی .
15- فراهم نمودن زمینه های تشویق ، تجلیل و قدردانی وحمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران ، قهرمانان ، پیش کسوتان ، داوران ، مربیان و سایر دست اندرکاران از طریق اعطای تسهیلات و کمهای بلاعوض .
16- تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعداد های بالقوه مادی و معنوی و جذب کمک و حمایتای مالی اقشارمختلف مردم به منظور توسعه وتعمیم رشته ورزشی مربوط.
17- تهیه وتدوین آئین نامه داخلی فدراسیون 0
18- ارتباط مستمر در رشته های المپیکی با کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در جلسات و برنامه های کمیته مذکور.
19- انجام تحقیقات علمی ورزشی و برگزاری نمایشگاههای سالانه به منظور ارتقای کمی وکیفی رشته ورزشی مربوط در داخل وخارج از کشور.
20- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت تامین اجتماعی دست اندکاران رشته مربوط در سراسر کشور.
21- انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
22- سیاستگذاری ، نظارت وارزیابی بر عملکرد هیاتهای ورزشی 0
ماده 4- ارکان فدراسیون
1- مجمع عمومی
2- هیات رئیسه
3- رئیس
4- بازرس قانونی
ماده 5- اعضای مجمع عمومی فدراسیون که از این پس مجمع نامیده می شود عبارتنداز:
1- رئیس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی به عنوان رئیس مجمع .
2- سه نفر از بهترین ورزشکران قهرمان سال که در مسابقات المپیک ، بازیهای آسیائی ، جهانی ، قهرمانی آسیا، منطقه ای ، بین المللی و یاملی بالاترین مقام را در آن رشته کسب کرده باشند0 در صورتی که ر ان رشته خواهران فعالیت داشته باشند یک نفر ازسه نفر از میان خواهران با همان شرایط باشد.
3- یک نفر داور از میان داورانی که دارای بالاترین درجه داوری می باشند.
4- یک نفر مربی از میان مربیانی که دارای بالاترین درجه مربیگری می باشند.
5- دو نفر نماینده از باشگاههای برتر در رشته مربوط0
6- روسای هیاتهای ورزشی استانها و رئیس انجمن بانوان در رشته مربوط.
7- روسای انجمنها و هیاتهای ورزشی کارگران ، نیروهای مسلح ، دانش آموزان ،
7- روسای انجمنها و هیاتهای ورزشی کارگران ، نیروهای مسلح ، دانش آموزان ، دانشجویان که توسط وزارتخانه یا سازمان ذیربط معرفی می شوند.
8- رئیس کمیته ملی المپیک یا نایب رئیس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به نمایندگی از طرف وی .
9- رئیس فدراسیون 0
تبصره 1- چگونگی انتخاب اعضای بندهای 2تا5 این ماده طبق دستورالعملی می باشد که از سوی سازمان تربیت بدنی تهیه وابلاغ می شود.
تبصره 2- روسای هیاتهای ورزشی استانها وانجمنهای عضو شخصا" ملزم به شرکت در جلسات مجمع می باشند و حق رای دارند.
تبصره 3- محل دبیرخانه مجمع در فدراسیون می باشد و دبیر فدراسیون به همراه کارشناس امور مجامع بدون حق رای در جلسه شرکت می نمایند.
تبصره 4- مجمع حداقل سالی یک بار با درخواست رئیس فدراسیون و دعوت دبیر مجمع به طور عادی تشکیل می گردد و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آراء اعضاء حاضر در مجمع معتبر می باشد.
ماده 6- جلسات مجمع به طور فوق العاده با درخواست رئیس مجمع یا رئیس فدراسیون و یا نصف اعضاء مجمع پس از موافقت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.
ماده 7- وظایف مجمع بشرح زیر است :
1- بررسی وتصویب گزراش سالانه فدراسیون 0
2- تصویب بواجه سالانه فدراسیون 0
3- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان تربیت بدنی 0
4- انتخاب رئیس فدراسیون از بین اعضاء مجمع و یا خارج ازآن و پیشنهاد جهت صدور حکم به رئیس سازمان تربیت بدنی .
5- تصویب برنامه های کتواه مدت ، میات مدت و بلند مدت وتقویم ورزشی و خط مشی فدراسیون .
6- تصویب آئین نامه داخلی مجمع 0
7- تصویب آئین نامه های اجرائی ، اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه ها ومقرارت مورد نیاز فدراسیون با رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از تایید سازمان تربیت بدنی .
8- انتخاب بازرس قانونی 0
9- انتخاب سایر اعضاء هیات رئیس با پیشنهاد رئیس فدراسیون به استثنای اعضای موضوع بند(6) ماده (8) این اساسنامه .
10- بررسی گزارش بازرس قانونی 0
تبصره - شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون به موجب آئین نامه ای است که اظر فمدت سه ماه توسط معاون ورزشی و امور فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب ریاست سازمان تربیت بدنی برسد.
ماده 8- هیات رئیسه فدراسیون مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس
2- نایب رئیس
3- دبیر
4-خزانه دار
5- یک نفر کارشناس یا خبره در رشته ورزشی مربوط
6- چهار نفر به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصویب رئیس سازمان تربیت بدنی .
تبصره - احکام اعضای هیات رئیسه توسط سازمان تربیت بدنی صادر خواهد گردید.
ماده 9- وظایف هیات رئیس بشرح زیر تعیین می شود:
1- تهیه وتدوین عملکرد سالانه فدراسیون وتقدیم آن به مجمع 0
2- ارائه پیشنهادات مربوط به آئین نامه ها، دستورالعملها و سایر قوانین ومقررات ورزشی به مجمع .
3- تهیه و تقدیم بودجه ، اعتبارات برنامه ها و تقویمهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به مجمع
4- اجرای مصوبات مجمع
5- تایید روسا و اعضای کمیته های مختلف فدراسیون
6- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع
7- پیشنهاد عضویت فدراسیون درمجامع بین المللی ورزشی به مجمع 0
ماده 10- رئیس فدراسیون به مت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است .
تبصره 1- قبول استعفاء و برکناری رئیس فدراسیون به تشخیص رئیس سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می پذیرد.
تبصره 2- رئیس سازمان بلافاصله پپس از عزل و یا قبول استعفای رئیس فدراسیون فردی را به عنوان سرپرست منصوب خواهد نمود0مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه در مورد اتخاب رئیس جدید فدراسیون با رعایت مقررات اقدام نماید.
تبصره 3- قبول استعفاء و برکناری اعضای هیات رئئس بجزاعضای مندرج در بند(6) ماده (8) این اساسنامه و با پیشنهاد رئیس فدراسیون و تایید رئیس مجمع انجام می پذیرد.
ماده 11- وظایف رئیس فدراسیون بشرح زیر تعیین می شود:
1- پیشنهاد ومعرفی نایب رئیس ، دبیر، خزانه دار و کارشناس خبره ورزشی فدراسیون به مجمع .
2- انجام اقدامات لازم در جهت تهیه بودجه فدراسیون 0
3- شرک در اجلاسهای بین المللی خارج از کشو-0
4- امضای احکام قهرمانان و گواهینامه های آموزش سرپرستان ، مربیان ، داوران و ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی وکلاسهای آموزشی فدراسیون شرکت نموده اند.
5- امضای اسناد اداری ، مالی ، اوراق بهادار، قراردادها و نامه های اداری براساس اختیارات حاصله از آئین نامه ها و دستور العملهای مصوب .
6- صدور احکام روسا و اعضای کمتیه های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیات رئیس فدراسیون .
7- نمایندگی فدراسیون در سازمانها، مرجع و محاکم با حق توکیل به غیر.
8- رئیس فدراسیون می تواند تمام یا قسمتی از مسئولیت خود را به نایب رئیس فدراسیون تفویض نماید0 اصل تفویض اختیار نافی مسئولیت نمی باشد.
ماده 12- در صورت غیبت رئیس فدراسیون ، نایب رئیس عهده دار امور جای فدراسیون خواهد بود، همچنین نایب رئیس مجری دستوراتی است که از سوی رئیس فدراسیون ابلاغ می گردد.
تبصره - در صورت غیبت رئیس فدراسیون به مدت بش از سه ماه طبق تبصره (2) ماده (10) این اساسنامه اقدام خواهدشد.
ماده 13- دبیر فدراسیون وظیفه کلیه امور اجرائی فدراسیون را باهماهنگی رئیس فدراسیون دارا می باشد:
1- اجرای تصمیمات رئیس فدراسیون 0
2- تهیه صورتجلسه هیات رئیسه ومجمع و دستور جلسات آنها0
3- شرکت در جلسات کمیته ها برای هماهنگی امور مربوط و راهنماییهای لازم .
4- شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیون جهانی با کنفدراسیونها تعیین می شود با تصویب هیات رئیسه .
5- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه و برنامه های فدراسیون به هیات رئیسه .
6- تهیه و تقدیم بودجه ، اعتبارات ، برنامه ها و تقویمهای سالانه ، کوتاه مدت ، میات مدت و بلندمدت فدراسیون به هیات رئیسه .
7- تهیه و تقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه ،آئین نامه و دستورالعملها و قوانین و مقررات ورزشی ذیربط فدراسیون به هیات رئیسه .
8- ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیات رئیسه 0
9- معرفی روساء و اعضاء کمیته های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیات رئیسه .
ماده 14- در هر فدراسیون یک نفر بازرسی اصلی و یک نفربعنوان بازرس علی البدل به پیشنهاد معاون ورزشی و امور فدراسیونها و تصویب مجمع عهده دار وظایف زیر می باشد:
1- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مچمع گذاشته اند و در صورتی که مدیران یاد شده اطلاعاتی برخلاف حقیقت گزارش کرده اندبازرس ملکف است مجمع را آگاه کند.
2- بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده ومورد رسیدگی قرار دهد0 لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.
3- بازرس باید هر گونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رئیس یا هیات رئیس در امور فدراسیون مشاهده می کند در اولین جلسه مجمع مطرح کند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود بای به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و جریان رابه اولین جلسه مجمع گزارش دهد.
ماده 15- به منظور انجام وظیفه فدراسیونها در استانها، شهرستانها و بخشها هیاتهائی به نام هیات ورزشی استان ، شهرستان و بخش تشکیل می گردد.
طرز تشکیل و شرح وظایف هیاتهای ورزشی به موجب آئین نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می شود، انجام می گردد.
تبصره 1- هیاتهای ورزشی موضوع این ماده از نظر مسایل اداری ، معاملاتی ، فرهنگی ، ورزشی و غیره تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند.
تبصره 2- رئیس فدراسیون به عنوان رئیس مجمع عمومی هیات استان و مدیرکل تربیت بدنی به عنوان نایب رئیس مجمع جلسات استان را اداره می نمایند و در غیاب رئیس فدراسیون کلیه وظایف به عهده مدیر کل می باشد.
ماده 16- در هر فدراسیون به منظور استفاده از تجارب ، تخصص و استعدادهای قهرمانان ، مربیان ، داوران ، و سایر دست اندرکاران و با هدف اجرای دقیق قوانین ومقررات بین المللی وبررسی راهکارهای توسعه وگسترش رشته ورزشی مربوط کمیته هائی از قبیل کمیته فرهنگی کمیته اجرائی کمیته های اداری ومال ، کمیته تحقیقات و آموزش ، کمیته برنامه ریزی ، کمیته داوران و مربیان ، کمیته رفاه وتعاون ، کمیته فعالیت و سرمایه گذاری در امور بازرگانی وکمیته روابط بین المللی و غیره تشکیل می گردد0 طرز تشکیل ، وظایف ، فعالیت ، مسائل اداری معاملاتی ، فرهنگی ، ورزشی و سایر موارد ذیربط با کمیته ها به موجب آئین نامه ای می باشد که توسط رئیس فدراسیون تهیه و پس از تایید هیات رئیس به تصویب مجمع فدراسیون می رسد.

فصل سوم - سایر مقررات
ماده 17- بودجه فدراسیون از منابع زیر تامین می شود:
1- کمکهای مالی سازمان تربیت بدنی 0
2- کمکهای مالی مجامعی مانند کمیته مالی المپیک ،کنفدراسیون ، آسیائی ، فدراسیون جهانی .
3- عواید حاصل ازفروش بلیط مسابقات و برنامه های ورزشی و آموزشی .
4- کمکهای مالی اشخاص حقیقی و شامل دستگاههای دولتی ووابسته به دولت ، موسسات عمومی غیر دولتی ، مراکز نظامی وانتظامی ، شهرداریها، اصناف وابزاریان وسایر اقشار مردم .
5- عواید حاصل از فروش کتب ، جزوات ، عکسها، اسلایدها، فیلمها، مقالات و نشریات ورزشی .
6- عواید حاصل از ساخت ، تولید، توزیع و فروش لوازم ووسایل ورزشی .
7- عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون 0
8- عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاههاوتیمهای ورزشی .
9- عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاهها وتیمهای ورزشی 0
10- اخذ وام از موسسات اعتباری وسیستم بانکی کشور0
11- عواید حاص لاز انجام فعالیتهای بازرگانی ، تجاری وخدماتی 0
12- عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی .
ماده 18- فدراسیون مکلف است اعتبارات مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال با توجه به سیاستهای بودجه مصوب رئیس سازمان تربیت بدنی تهیه و به معاونت ورزشی و امور فدراسیونها ارائه نماید تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد.
ماده 19- فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آئین نامه مالی معاملاتی خود که توسط سازمان تربی بدنی تهیه و ابلاغ می گردد هزینه نماید.
ماده 20- فدراسیون ملکف است کلیه قوانین ، آئین نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی را مراعات و اجراء نماید.
ماده 21- کلیه قرارداها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط رئیس فدراسیون یا نایب رئیس وخزانه دار امضاء وممهور به مهر فدراسیون باشد.
ماده 22- فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خود را ظرف شش ماه با این اساسنامه تطبیق دهد.
این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 22257/ت 19083ه مورخ 18/5/1378 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/02/11
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :