جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 16496/ت 25394ه 12/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 25271/41/1 مورخ 19/7/1380 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در اجرای ماده (17) آئین نامه اجرائی ماده (140) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 22388/ت 23199ه مورخ 30/5/1379 تصویب نمود:
افزایش هزینه های کارشناسی و هیات حل اختلاف و هیات منتخب مرکز و بازرسان اعزامی وسایر هزینه ها برای هر جلد سند مالکیت از تاریخ 15/12/1380 به میزان (10%) نسبت به سال 1379 وازتاریخ 15/1/1381 به میزان (10%) نسبت به سال 1380 مجاز است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/05
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
بنیاد مسكن انقلاب اسلامی
موضوع :