جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


شماره 16513/ت 26579ه 12/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 5/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 726/103 مورخ 7/3/1381 وزارت صنایع و معادن وتاییدیه شماره 4003/321 مورخ 29/3/1381 وزارت امور خارجه و به استناد ماده (185) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:
شرکت صنایع آذرآب مجاز است تا پایان قرارداد منعقد شده بین شرکت مذکور و پالایشگاه بانیاس و ختم عملیات مالی وتسویه حساب فیمابین نسبت به ایجاد دفتر نمایندگی در کشور سوریه اقدام نماید
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/04/05
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت امور خارجه
موضوع :