جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 1523/دش 10/4/1381

(مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 498 مورخ 28/3/1381، بر اساس ماده 7 اساسنامه مرکز نشر دانشگاهی و موصبه شماره 1878/دش مورخ 13/5/1377، به پیشنهاد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 1217/و مورخ 18/3/1381) انتخاب آقای دکتر نصرالله پور جوادی را مجددا" برای مدت پنج سال به عنوان رئیس مرکز نشر دانشگاهی تصویب کرد.
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16713
تاریخ تصویب :
1381/03/28
تاریخ ابلاغ :
1381/04/26
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :