جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 17545/ت 26768ه 18/4/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/4/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- علاوه بر کارخانجات چای کشور، تشکلهای قانونی چای نیز می توانند متناسب با تعهد خرید چای خشک کارخانجات چای از سوی آنها ازتسهیلات بانکی رسید برگ سبز چای در سال 1381 استفاده نمایند
3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نیابت از دولت و همانند سالهای 1379 و1380 بازپرداخت تسهیلات اعطائی سال 1381 را تضمین نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16715
تاریخ تصویب :
1381/04/12
تاریخ ابلاغ :
1381/04/29
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :