×

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان داراب

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان داراب

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-ومعماری-ایران-در-مورد-طرح-جامع-شهرستان-داراب
شماره 755/310 10/4/1381
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی و معماری استان فارس

در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 27/3/1381 طرح جامع شهرستان داراب را که توسط این وزارتخانه و د راجرای بندهای (الف ) تا (ه) از قمست (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویبنامه شماره 70971/ت 407 - و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائری بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 29/10/1376 در شورای شهرسازی ومعماری آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و به تصویب نهائی رساند.
لازم می داند از مشارکت ارزشمند شورای شهرسازی ومعماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده ، امید است با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه وهماهنگ ناحیه مذکور در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهرستان داراب در سال افق طرح (1395) معادل 313017 نفر(44درصد شهری و56 درصد روستائی )، تهیه شده و اسناد آن بشرح زیر می باشد:
سند شماره 1- نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی 0
سند شماره 2- ضوابط نحوه استفاده از اراضی 0
سند شماره 3- سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی 0
سند شماره 4- تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات .
در اجرای ماده 42 آئین نامه مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقبا" جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون شهرسازی ومعماری و دبیر شورای عالی شهرسازی -پیروزحناچی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16715

تاریخ تصویب : 1381/03/27

تاریخ ابلاغ : 1381/04/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.