×

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بناب

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بناب

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-ومعماری-ایران-در-خصوص-طرح-جامع-شهر-بناب

وکیل


شماره 764/310 10/4/1381
استاندار محترم و رئیس شورای شهرسازی ومعماری استان آذربایجان شرقی

در اجرای بند(5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ 27/3/1381، طرح جامع شهر بناب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 9/12/1379 در شورای شهرسازی آن استان به تصویب رسیده بود را پیرو مباحث جلسه مورخ 19/1/1381 شورا و مورخ 26/3/1381 کمیته فنی شورای عالی مورد بررسی و با رعایت موارد ذیل به تصویب نهائی رساند.
1- بندهای 2 الی 5 صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی مورخ 26/3/1381 (تصویب پیوست ) عینا" رعایت گردیده و در طرح لحاظ گردد.
2- محدوده و محور تاریخی - فرهنگی شهر بناب توسط مشاور در طرح مشخص گردد.
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی وتصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن ومالا" آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهربناب بیش از پیش فراهم گردد.
این طرح بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1390) معادل 95000 نفر در محدوده ای به وسعت 3/1143 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر(باتراکم ناخالص پیشنهادی 83 نفردر هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 246 نفر درهکتار) تهیه شده است .
خواهمشند است دستور فمرایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایرمراجع ذیربط رسانیده شود
اسناد ومدارک طرح متعاقبا" جهت اجرا ابلاغ خواهد شد0
معاون شهرسازی ومعماری ودبیرشورای عالی شهرسازی - پیروزحناچی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16715

تاریخ تصویب : 1381/03/27

تاریخ ابلاغ : 1381/04/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.